Rejestracja państwowa produktów perfumeryjno-kosmetycznych (PPK)

Rejestracja państwowa produktów perfumeryjno-kosmetycznych (PPK)

 

Ważną kwestią, jaką należy uwzględnić przy wwozie i sprzedaży produktów kosmetycznych, jest rejestracja państwowa.

Rejestracja państwowa kosmetyków ma na celu potwierdzenie, że są one bezpieczne dla konsumenta. Procedura ta polega na uzyskaniu świadectwa rejestracji państwowej i jest ona obligatoryjna. Świadectwo rejestracji państwowej produktów kosmetycznych sporządzane jest według jednolitego wzoru Unii Europejskiej jednokrotnie przy pierwszym wwozie próbek lub produktów kosmetycznych i wydawane jest na czas nieograniczony.

Istnieje wykaz towarów podlegających rejestracji państwowej. Znajduje się on w Rozdziale II Decyzji z dnia 28 maja 2010 r. nr 299.

Świadectwo można uzyskać w specjalnych placówkach Ministerstwa Ochrony Zdrowia.

Należy zwrócić uwagę na to, że wwóz PPK na terytorium Unii Celnej (UC) bez świadectwa rejestracji państwowej jest zabroniony. W związku z powyższym, jeśli planują Państwo wwóz i sprzedaż produktów perfumeryjno-kosmetycznych na terytorium państw członkowskich Unii Celnej, muszą Państwo wcześniej dokonać rejestracji państwowej kosmetyków.

Przykładowy schemat przebiegu rejestracji państwowej jest następujący:

Należy również wiedzieć, że rejestracja państwowa kosmetyków jest dokonywana jednokrotnie na terytorium dowolnego państwa członkowskiego UC i nie wymaga przeprowadzania żadnych dodatkowych procedur ani badań w przypadku ponownego wwozu kosmetyków przez drugi podmiot gospodarczy Unii Celnej. Istnieje Jednolity Rejestr produktów zarejestrowanych już w UC, w którym można sprawdzić, czy kosmetyk posiada świadectwo rejestracji państwowej. W przypadku, jeśli produkt został już zarejestrowany, nie ma potrzeby jego ponownej rejestracji. Dokumentem potwierdzającym bezpieczeństwo produktów kosmetycznych może być w tym przypadku zwykły wyciąg z jednolitego rejestru.

Kolejną ważną kwestią jest regulamin techniczny produktów perfumeryjno-kosmetycznych przyjęty na terytorium krajów UC.

Regulamin techniczny wszedł w życie 1 lipca 2012 roku. Wymagania regulaminu technicznego „O bezpieczeństwie produktów perfumeryjno-kosmetycznych” obejmują swoim działaniem produkty perfumeryjno-kosmetyczne wprowadzone do obrotu na terytorium państw członkowskich Unii Celnej niezależnie od kraju ich pochodzenia.

Produkty perfumeryjno-kosmetyczne obejmują środki do pielęgnacji skóry, włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki zapachowe, środki do higieny jamy ustnej, kosmetyki do higieny intymnej, środki stosowane przed, podczas i po goleniu, a także produkty do pielęgnacji paznokci.

Niniejszy regulamin techniczny został opracowany na podstawie dyrektywy europejskiej 76/768/EEC „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów perfumeryjno-kosmetycznych” i ustala wymagania w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony życia i zdrowia człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania działaniom wprowadzającym konsumentów w błąd co do właściwości produktów.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (Warszawa): 22 39 554 59.< Poprzedni