Strateg Overseas

Więcej
informacji о
Strateg overseas
Potwierdzenie jakości towarów prowadzone jest przez akredytowane jednostki certyfikujące, których kompetencje nadzoruje Federalna Służba ds. Akredytacji.

Strateg Overseas oferuje pełny zakres usługz zakresu certyfikacji wyrobów – są to potwierdzenie zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (EAC) i Federacji Rosyjskiej, certyfikacja obowiązkowa, deklarowanie i certyfikacja dobrowolna w systemie GOST R, jak również załatwienie formalności związanych z innymi zezwoleniami.

Więcej informacji o firmie

Usługi firmy

Certyfikat zgodności z Przepisami Technicznym i Unii Celnej

Deklaracja zgodności z Przepisami Technicznymi Unii Celnej
 
Certyfikat zgodności z Przepisami Technicznymi Federacji Rosyjskiej

Deklaracja zgodności z Przepisami TechnicznymiFederacji Rosyjskiej

Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R

Deklaracja zgodności w systemie GOST R 
 
Certyfikat zgodności z przepisami technicznymi dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 

Deklaracja zgodności z przepisami technicznymi dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 

Certyfikat zgodności z przepisami technicznymi dotyczących emisji przez pojazdy mechaniczne dopuszczone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających) (Euro 4, Euro 5) 

Świadectwo Rejestracji Państwowej 

Pismo odmowne

Wniosek o zawartości w produkcji substancji niszczących warstwę ozonową

Wniosek o zawartości alkoholu w produkcji 
 
Certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność, pismo odmowne i zezwolenie Państwowej Komisji ds. Częstotliwości Radiowych
 
Ekspertyza Higieniczna Produkcji  

Wniosek niezależnego badania identyfikacyjnego towaru (technologii) dla celów kontroli eksportu (dla podwójnego zastosowania) 

Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС)  

Notyfikacja FSB  

Certyfikat СЕwystawiamy w Turcji  

Certyfikat ISO 9001 (Certyfikat ISO wystawiony na terytorium kraju nie jest międzynarodowy. Jest on wystawiony zgodnie z wymaganiami GOST R i obowiązuje wyłącznie w Rosji)  

Wypracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS)
 
Świadectwo rejestracji