Strateg Overseas

Więcej 
informacji о 
Strateg overseas
Potwierdzenie jakości towarów prowadzone jest przez akredytowane jednostki certyfikujące, których kompetencje nadzoruje Federalna Służba ds. Akredytacji.

Strateg Overseas oferuje pełny zakres usługz zakresu certyfikacji wyrobów – są to potwierdzenie zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (EAC) i Federacji Rosyjskiej, certyfikacja obowiązkowa, deklarowanie i certyfikacja dobrowolna w systemie GOST R, jak również załatwienie formalności związanych z innymi zezwoleniami.

Więcej informacji o firmie

Usługi firmy 

Certyfikat zgodności z Przepisami Technicznym i Unii Celnej 

Deklaracja zgodności z Przepisami Technicznymi Unii Celnej 
  
Certyfikat zgodności z Przepisami Technicznymi Federacji Rosyjskiej 

Deklaracja zgodności z Przepisami TechnicznymiFederacji Rosyjskiej