Rejestracja państwowa dodatków do żywności

Rejestracja państwowa dodatków do żywności

Czym są dodatki do żywności? Są to związki naturalne lub identyczne z naturalnymi (syntetyczne) służące do produkcji wyrobów spożywczych.

W zależności od przeznaczenia wyróżnia się kilka rodzajów dodatków spożywczych, są to: konserwanty, antyoksydanty, substancje utrzymujące wilgoć, barwniki, aromaty itd. Wszystkie dodatki są stosowane w procesach produkcji w celu wydłużenia terminów ważności produktów, uzyskania pożądanej konsystencji, wzmocnienia smaku i aromatu itd. gotowych już produktów.

Na terytorium państw Unii Celnej dodatki do żywności podlegają obowiązkowej procedurze potwierdzenia bezpieczeństwa dla człowieka polegającej na ich rejestracji państwowej.

Rejestracja państwowa dodatków do żywności dokonywana jest przez upoważnione oddziały Ministerstwa Ochrony Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym prawo do wolnego obrotu dodatkami do żywności na terytorium państw członkowskich Unii Celnej jest świadectwo rejestracji państwowej dodatków do żywności wydane zgodnie z przyjętą jednolitą formą. Nie ma przy tym znaczenia, które państwo wydało dokument - Białoruś, Rosja, czy Kazachstan. Świadectwo rejestracji państwowej dodatków do żywności posiada jednakową moc prawną w każdym kraju członkowskim Unii Celnej.

Firma Strateg Overseas posiada imponujące doświadczenie w zakresie organizacji rejestracji państwowej dodatków do żywności wszystkich klas funkcjonalnych. Profesjonalne podejście i doskonała orientacja we wszystkich szczegółach procedury rejestracji państwowej pozwalają nam w najkrótszym terminie uzyskać świadectwo rejestracji dodatków do żywności. Wszystkie procedury przeprowadzane są w surowej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa Unii Celnej. Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat przebiegu rejestracji państwowej dodatków do żywności.

Ważną kwestią, jaką należy uwzględnić, jest zakaz wwozu dodatków do żywności i obrotu nimi na terytorium Unii Celnej bez uzyskania świadectwa rejestracji państwowej. Dlatego więc jeśli planują Państwo sprzedaż lub stosowanie dodatków do żywności w procesie produkcji, są Państwo zobowiązani do wcześniejszego uzyskania świadectwa rejestracji państwowej.

Wykaz dokumentów niezbędnych w celu rejestracji dodatków spożywczych produkowanych POZA terytorium Unii Celnej

W celu uzyskania orientacyjnych cen przeprowadzenia procedury rejestracji państwowej dodatków do żywności prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza, a nasi specjaliści w najbliższym czasie skontaktują się z Państwem, aby uzgodnić odpowiedni i spełniający Państwa wymagania schemat procedury wwozu próbek badawczych i uzyskania świadectwa rejestracji państwowej.< Poprzedni