Rejestracja państwowa suplementów diety

Rejestracja państwowa suplementów diety

Jednolity Wykaz Towarów podlegających obowiązkowej rejestracji państwowej na terytorium Unii Celnej obejmuje suplementy diety.

 Przestrzeganie procedury obowiązkowej rejestracji państwowej suplementów diety, a mianowicie wwóz suplementów diety i ich obrót na terytorium Unii Celnej pod warunkiem uzyskania świadectw rejestracji państwowej i ich rejestracji w Jednolitym Rejestrze Świadectw Rejestracji Państwowej podlega nadzorowi sprawowanemu przez właściwe urzędy. W przypadku naruszenia przepisów prawa na podmiot pełniący funkcje przedstawicielskie nakładane są surowe sankcje.

Klasyfikacja suplementów diety:

- suplementy diety stosowane w celu utrzymania w granicach fizjologicznych aktywności funkcjonalnej organizmu (zawierają w swoim składzie biologiczne substancje czynne, witaminy, mikroelementy, substancje mineralne, aminokwasy, żywe mikroorganizmy i (lub) ich metabolity normalizujące skład i aktywność biologiczną mikroflory przewodu pokarmowego);

- suplementy stosowane w celu wzbogacenia diety człowieka (zawierają w składzie dodatkowe źródła białek, tłuszczów, węglowodanów, błonnika).

Tym samym suplementy diety nie stanowią lekarstw i ich stosowanie w celu leczenia lub profilaktyki jakichkolwiek schorzeń jest niedopuszczalne.

Przed rozpoczęciem prac w zakresie rejestracji państwowej suplementów diety nasi specjaliści przeprowadzają wstępną ekspertyzę produktu w oparciu o jego skład, dawkowanie i zakres zastosowania. Ustala się wartości dziennego spożycia substancji aktywnych biologicznie i spożywczo w składzie suplementów, które mogą być przeszkodą dla rejestracji suplementu diety. Możliwość przeprowadzenia takiej ekspertyzy znacznie zmniejszy ryzyko poniesienia przez Państwa dodatkowych kosztów.

W celu uzyskania konsultacji dotyczącej możliwości rejestracji Państwa produktu należy wypełnić  formularz wstępnej oceny i przesłać go na adres:  info@strateg-overseas.pl. Prosimy o podanie w temacie wiadomości następującej informacji: «Suplementy diety - skład do ekspertyzy».

Proces rejestracji państwowej substancji czynnych biologicznie obejmuje następujące podstawowe etapy:

1.      Wstępna ocena składu suplementu diety pod kątem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.      Sporządzenie dossier produktu podlegającego rejestracji państwowej;

3.      Przekazanie dossier (z próbkami produktu) do badań;

4.      Uzyskanie protokołu badań (testów) na zgodność z Jednolitymi Wymaganiami;

5.      Złożenie dossier do organu upoważnionego do przeprowadzania rejestracji państwowej produktów (zwanego dalej właściwym urzędem);

6.      Uzyskanie świadectwa rejestracji państwowej substancji czynnej biologicznie uprawniającego do wwozu suplementu diety i obrotu nim na terytorium Unii Celnej.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów (Warszawa): 22 39 554 59.< Poprzedni