Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R

Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R

Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R – to dokument potwierdzający zgodność towaru z wymaganiami Regulaminów Technicznych, z przepisami norm, ze zbiorem reguł lub warunków umów. Certyfikat zgodności GOST R wydają jednostki certyfikujące produkcję, akredytowane przez Federalną Agencję ds. Regulacji Technicznych i Metrologii do prowadzenia prac w zakresie certyfikacji produkcji.

Posiadanie certyfikatu zgodności polepsza wizerunek producenta, służy jako mocny argument tak dla firm inwestycyjnych, rosyjskich i zagranicznych partnerów, jak również dla konsumentów – zapewnia przewagę przy uzyskaniu zleceń państwowych i w toku przetargów, istotnie ułatwia proces uzyskania licencji lub zezwoleń, zwiększa sprzedaż produkcji.

Istnieje Postanowienie regulujące konieczność otrzymania certyfikatu zgodności dla różnej produkcji (Postanowienie Gosstandartu FR z dnia 30 lipca 2002 r. nr 64 „O Nomenklaturze produktów i usług (robót), podlegających obowiązkowej certyfikacji i Nomenklaturze produktów, których zgodność może być potwierdzona deklaracją zgodności”).

Jeżeli produkty są zawarte w niniejszej nomenklaturze, to podlegają one obowiązkowej certyfikacji i w tym przypadku potrzebny jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności. Podstawą dla sporządzenia certyfikatu zgodności jest protokół z badań produktów. Badania towarów są prowadzone przez akredytowane laboratoria badawcze.

W obecnej chwili obowiązują dwa systemy certyfikacji: obowiązkowa i dobrowolna.

Dla określonej grupy towarów są określone normy wystawienia obowiązkowej certyfikacji lub deklarowania zgodności w systemie GOST R. Z kolei inne produkty nie są objęte tym przepisem, a niezbędne jest tylko sporządzenie pisma odmownego lub na życzenie producenta – przeprowadzenie certyfikacji dobrowolnej

Jeżeli produkcja nie jest wpisana do wykazu nomenklatury dla obowiązkowej certyfikacji, możliwe jest sporządzenie pisma odmownego o charakterze wyjaśniającym, informującego jednostki kontroli o braku konieczności przeprowadzenia procedury certyfikacji dla tej kategorii towaru na podstawie numeru OKP. Z inicjatywy producenta może zostać wyrobiony dobrowolny certyfikat, dzięki czemu można osiągnąć większą konkurencyjność produkcji.

Jeżeli zgodnie z przepisami certyfikacji produkcja podlega oprócz certyfikacji w systemie GOST R certyfikacji przeciwpożarowej, to należy sporządzić „certyfikat przeciwpożarowy” lub „certyfikat bezpieczeństwa pożarowego” – dokument potwierdzający, że produkcja sprosta wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego. (postanowienie Rządu FR z dnia 17.03.2009 r. nr 241 „Regulamin Techniczny dotyczący wymagań bezpieczeństwa pożarowego”).

Dla certyfikatu zgodności stosowane też są czasem nazwy: certyfikat jakości, certyfikat bezpieczeństwa, certyfikat celny itd.

Dobrowolna certyfikacja jest prowadzona na podstawie Ustawy Federalnej „O regulacjach technicznych” z dnia 23 lipca 2008 roku nr 160-ФЗ na życzenie wnioskodawcy (producenta, sprzedawców, wykonawców) w celu potwierdzenia zgłoszonych charakterystyk produkcji. Dobrowolna certyfikacja jest prowadzona na warunkach umowy między wnioskodawcą a jednostką ds. certyfikacji.

W obecnej chwili certyfikacja to nie tylko potwierdzenie wymagań norm państwowych. Certyfikacja towarów i usług przyczynia się do ich aktywnej promocji na rynku, ponieważ w ten sposób produkcja uzyskuje uznanie i zaufanie klientów, wzrasta konkurencyjność sprzedawanych towarów. Posiadanie certyfikatu pobudza wzrost sprzedaży i pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.< Poprzedni