Świadectwo rejestracji państwowej

Świadectwo rejestracji państwowej

Świadectwo rejestracji państwowej (ros. СГР) jest oficjalnym potwierdzeniem zgodności zgłoszonej produkcji, towaru, środków, suplementów diety z normami sanitarno-higienicznymi i epidemiologicznymi oraz jednolitymi wymaganiami bezpieczeństwa, które obowiązują na terenie Unii Celnej: Rosji, Białorusi, Kazachstanu. Rejestracja państwowa pozwala na wwóz i sprzedaż produkcji na terenie Unii Celnej. Także dla szeregu przypadków jest ono obowiązkowe do złożenia w toku załatwiania certyfikatów i deklaracji zgodności.

Reguły załatwienia rejestracji państwowej

Świadectwo rejestracji państwowej może być wystawione dla dwóch kategorii wnioskodawców:

· dla producenta towaru produkowanego na terenie Unii Celnej;

· dla firmy zagranicznej lub importera towaru. jeżeli zakład produkcyjny znajduje się poza obszarem UC.

W celu złożenia wniosku o rozpatrzenie możliwości wystawienia Świadectwo rejestracji państwowej produkcji wnioskodawca może zwrócić się bezpośrednio do terytorialnego wydziału Rospotriebnadzora lub skorzystać z usług akredytowanych ośrodków certyfikacji.

W celu uzyskania Świadectwa rejestracji państwowej należy złożyć do wybranego organu certyfikacji następujące dokumenty:

· podanie o przeprowadzenie badań i otrzymanie Świadectwa;

· dokumenty założycielskie firmy;

· zestaw dokumentów dotyczących produkcji, jakości, właściwości i charakterystyk towaru podlegającego kontroli;

· protokoły opinii rzeczoznawców, sprawozdania i badania naukowe;

· akty pobrania próbek dla przeprowadzenia ekspertyz;

· pełnomocnictwo z prawem przekazania upoważnień.

Pełny wykaz dokumentów niezbędnych dla załatwienia rejestracji państwowej z uwzględnieniem specyfiki produkcji i kategorii wnioskodawcy można uściślić w jednostkach ds. certyfikacji.

Świadectwo rejestracji państwowej jest bezterminowe i obowiązuje na całym terytorium Unii Celnej.

Baza normatywna

Z powodu uprawomocnienia zmian zatwierdzonych decyzją Komisji Unii Celnej pod nr 314 z dnia 17 sierpnia 2010 r. „W sprawie stosowania środków sanitarnych w Unii Celnej” wydane wcześniej (do 1 lipca 2010 roku) świadectwa są anulowane od 1 stycznia 2012 r. Przy tym ten dokument będzie posiadał znaczenie prawne w wymienionym okresie tylko na terenie kraju, który go wystawił.

Od 1 lipca 2010 roku zaczęło się wystawianie świadectw nowego typu równoznacznych dla wszystkich krajów Unii Celnej.

Wykaz towarów, dla których konieczne jest otrzymanie Świadectwa rejestracji państwowej jest określony Decyzją Komisji Unii Celnej nr 299 z dnia 28 maja 2010 r. (Rozdział II wykazu towarów).

W razie braku konieczności załatwienia Świadectwa rejestracji państwowej wydawane są opinie ekspertów z RosPotriebNadzoru, może także być wystawione pismo wyjaśniające o zgodności zgłoszonej produkcji z obowiązującymi normami i wymaganiami sanitarno-higienicznymi (w tym przypadku, jeżeli produkcja wchodzi do Rozdziału I wykazu towarów).< Poprzedni