Pismo odmowne

Pismo odmowne

Pismo odmowne – to wyjaśnienie w sprawie konieczności obowiązkowego potwierdzenia zgodności produkcji.

Prawo wydania

Pisma odmowne dla odprawy celnej mogą być wystawione wyłącznie przez akredytowane organizacje, czyje upoważnienia są zaświadczone i potwierdzone przez Federalną Agencję ds. regulacji technicznych i metrologii FR. W obecnej chwili są to:

Kaliningradzki ośrodek standaryzacji, metrologii i certyfikacji (ros. ФГУ „КЦСМ”)

wydają wyjaśnienia dla urzędu celnego FR lub handlu (na podstawie listu Federalnej Służby Celnej (ros. ФТС) nr СП-101-26/969 z dnia 16.02.2010)

zgodnie z Postanowieniem Rządu FR z dnia 01.12.2009 r. nr 982, a także w sprawie zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych, które weszły w życie (w razie konieczności)

Wszechrosyjski naukowo-badawczy instytut certyfikacji (ros. ОАО "ВНИИС")

Wszechrosyjski naukowo-badawczy instytut standaryzacji w budowie maszyn (ros. ФГУ „ВНИИНМАШ”)

wydaje wyjaśnienia wyłącznie w sprawie pojazdów mechanicznych.

Rodzaje pism odmownych

Zależnie od celów wydania pisma odmowne są podzielone na dwie kategorie:

· Dla przedłożenia organom urzędu celnego FR. W toku odprawy celnej towarów zostaje przedłożone pismo odmowne sporządzone przez WNIIS lub KCSM, które zawiera uzasadnione wyjaśnienie, dlaczego ta produkcja nie podlega obowiązkowej certyfikacji lub zostaje podana informacja o konieczności obowiązkowego potwierdzenia zgodności.

· Dla przeprowadzenia transakcji handlowych. W piśmie odmownym dla handlu potwierdza się, że importowany towar nie znajduje się w wykazie produkcji dla obowiązkowej certyfikacji lub zostaje podana informacja o konieczności obowiązkowego potwierdzenia zgodności. Do wystawienia tego rodzaju pism odmownych są uprawnione akredytowane jednostki ds. certyfikacji produkcji.

Okres ważności pisma odmownego trwa do chwili wprowadzenia zmian w dokumentach ustanawiających konieczność przeprowadzenia obowiązkowego potwierdzenia zgodności produkcji.

W celu sporządzenia pism odmownych należy złożyć następujące dokumenty:

· Podanie o wystawienie pisma odmownego wg standardowego wzoru.

· Dokumenty dostawy, na których podstawie zostaje dostarczona zgłoszona produkcja (dla odprawy celnej).

· Opis produkcji.< Poprzedni