Notyfikacja FSB

Notyfikacja FSB

Samo pojęcie notyfikacja oznacza oficjalne zawiadomienie od organizacji lub jej upoważnionego przedstawiciela zawierające dane o jakichś faktach, wydarzeniach czy o produktach.

Notyfikacja środków kryptograficznych w celu ich dalszej rejestracji w FSB to wiadomość (zawiadomienie) od firmy-producenta o wprowadzanych na terytorium kraju środkach kryptograficznych.

Notyfikacji w FSB podlega produkcja zgodnie z wykazem kategorii towarów (produktów), która jest środkiem kryptograficznymi lub zawiera środki kryptograficzne, których charakterystyki techniczne i kryptograficzne podlegają notyfikacji. Notyfikację może wypełniać tak sam producent, jak również upoważniona przez niego osoba, w tym jednostka ds. certyfikacji zgodnie z otrzymanymi od producenta danymi w oparciu o pełnomocnictwo.

Po sporządzeniu notyfikacji podlega ona rejestracji w FSB FR. Zarejestrowana notyfikacja pozwala na przemieszczenie produkcji kryptograficznej przez posterunki celne. Rejestracja notyfikacji jest procedurą bardziej uproszczoną niż uzyskanie licencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Dodatkowe dokumenty dla notyfikacji w FSB:

Wykaz produkcji, która podlega notyfikacji

Normatywy dotyczące notyfikacji


< Poprzedni