Certyfikat ISO 9001 – Certyfikat ISO, wydany na terenie kraju, nie jest międzynarodowy. Jest on wystawiony zgodnie z normą GOST R i obowiązuje tylko w Rosji.

Certyfikat ISO 9001 – Certyfikat ISO, wydany na terenie kraju, nie jest międzynarodowy. Jest on wystawiony zgodnie z normą GOST R i obowiązuje tylko w Rosji.

Certyfikat ISO 9001 — to dokument potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością (SZJ) przedsiębiorstwa z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 przyjętej jako krajowej w ponad 120 krajach świata.

Certyfikat ISO 9001 jest dobrowolny, lecz jego posiadanie skutkuje dla firmy poważnymi zaletami w walce konkurencyjnej, jak również ułatwia niektóre aspekty certyfikacji produkcji w różnych systemach certyfikacji.

Podstawowe plusy uzyskania certyfikatu ISO 9001:
- przewaga konkurencyjna w przetargach i umowach państwowych;
- ułatwienie pracy z dużymi firmami rosyjskimi i zagranicznymi;

- przewaga w udzielaniu kredytów przez banki;
- zwiększenie wartości firmy;

Prace w zakresie certyfikacji SZJ zajmują od 3 do 14 dni, wartość odpowiednio zależy od szybkości wyrobienia i zaczyna się od 8 750 PLN.

Po zakończeniu certyfikacji systemów zarządzania otrzymują Państwo:
- Certyfikat ISO 9001;
- Duplikat certyfikatu ISO 9001 w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim lub francuskim (do wyboru);
- Dwa certyfikaty biegłych rewidentów wystawione dla pracowników firmy-wnioskodawcy, którzy w przyszłości będą kuratorami tego kierunku;
- Zezwolenie na wykorzystanie znaku systemu;
- Dokumentację w zakresie jakości: „Instrukcje w zakresie jakości” oraz „Standardy przedsiębiorstwa” na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Okres ważności certyfikatu ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 jest wystawiany na 3 lata. Po upłynięciu pierwszego roku potrzebna jest kontrola inspekcyjna, która ma odbywać się corocznie.

Certyfikacja ISO 9001 – to przepustka dla Państwa na Rosyjski rynek!< Poprzedni