Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (certyfikacja EAC)

Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (certyfikacja EAC)

Certyfikat/Deklaracja Unii Celnej (lub Certyfikat RT UC lub certyfikat EAC) to potwierdzenie bezpieczeństwa produkcji sprzedawanej na terenie UC w formie dokumentu. Podobne certyfikaty/deklaracje zaczęły być wydawane w lutym 2012 roku, mają one postać ujednoliconą zatwierdzoną jeszcze w 2011 roku.

Ten dokument należy sporządzić dla następujących kategorii produkcji wwożonej, produkowanej i sprzedawanej na terenie UC:

  • Wyroby dla dzieci – zabawki, obuwie, odzież itd.;
  • Niektóre produkty przemysłu lekkiego;
  • Artykuły perfumeryjne i kosmetyki;
  • Produkcja pirotechniczna;
  • Opakowanie i materiały opakunkowe;
  • Maszyny i urządzenia;
  • Sprzęt ochrony osobistej oraz inne towary wymienione w obowiązujących Regulaminach Technicznych UC.

Należy również zaznaczyć, że podobny certyfikat może być sporządzony nie tylko dla produkcji wymienionej w RT UC, lecz także dla wyrobów wpisanych na listę w ramach Decyzji KUC nr 620 z dnia 07.04 2011 r.

Ważność certyfikatu/deklaracji RT UC i sposób jego/jej uzyskania

Po uzyskaniu certyfikatu/deklaracji RT UC producent, importer lub sprzedawca są uprawnieni do oznakowania swojej produkcji jednolitym znakiem zgodności i jej sprzedawania na terenie państw członkowskich Unii Celnej. Okres ważności certyfikatu w zasadzie nie przekracza pięciu lat. Wyjątkiem są tylko towary wyprodukowane w pojedynczych egzemplarzach. Dla takiej produkcji okres ważności certyfikatu/deklaracji równa się okresowi jej użytkowania. Ten dokument jest ważny na całym terytorium Unii Celnej, tzn. na terenach Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu i Białorusi.

Zarejestrowana deklaracja zgodności względem regulaminów technicznych jest ważna w ciągu określonego przez Wnioskodawcę okresu, który zwykle nie przekracza 5 lat. Po upłynięciu okresu ważności, zgodnie z Ustawą Federalną „O regulacjach technicznych”, Wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać u siebie deklarację i materiały, na których podstawie została ona zarejestrowana.< Poprzedni