Certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych dotyczących emisji przez pojazdy mechaniczne dopuszczone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających) (Euro 4, Euro 5)

Certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych dotyczących emisji przez pojazdy mechaniczne dopuszczone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających) (Euro 4, Euro 5)

Od 01.01.2014 roku wystawienie dla pojedynczych pojazdów certyfikatów 4. klasy ekologicznej (a więc import takich samochodów) zostało zabronione. W ten sposób, dla otrzymania certyfikatu zgodności dla emisji należy złożyć dokumenty potwierdzające 5. klasę ekologiczną (np. niemiecki mały brief, francuski brief z odpowiednią adnotacją itd.). Na podstawie amerykańskich title-ów, polskich, czeskich, nadbałtyckich brief-ów określić 5. klasę (i wystawić certyfikat) NIE MOŻNA.

Link: „O zatwierdzeniu specjalnego Regulaminu Technicznego „O wymaganiach co do emisji przez pojazdy mechaniczne wprowadzone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających)”
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125475/

Link: „O wprowadzeniu zmian do punktu 13 Regulaminu Technicznego „O wymaganiach co do emisji przez pojazdy mechaniczne wprowadzone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających)”
http://www.rg.ru/2012/02/01/vikhlop-dok.html

Euro 5  

Certyfikat Euro 5 – to certyfikat zgodności regulujący normy zawartości szkodliwych substancji w emisji pojazdów. Norma Euro 5 obowiązuje dla wszystkich samochodów ciężarowych, które są sprzedawane na terenie Unii Europejskiej od października 2008 roku. Od 1 września 2009 roku ta norma będzie również obowiązywała dla samochodów osobowych. Norma Euro 5 została przyjęta w 27 krajach Unii Europejskiej.

Nowa norma przewiduje wymagania w zakresie zmniejszenia tlenku azotu i węglowodoru o 25% dla silników benzynowych. Dla silników Diesla jest przewidziane zmniejszenia tlenków azotu o 20%, a emisji sadzy – o 80%. Zgodnie z normą Euro 5 emisja cząstek stałych w gazach wydechowych ma zmniejszyć się od 25 mg/km do 5 mg/km. Zawartość czadu w gazach wydechowych dla silników benzynowych należy zmniejszyć o 25%, a dla silników Diesla – o 20%. Należy podkreślić, że także zostały istotnie skrócone okresy użytkowania dla filtrów sadzy i katalizatorów.

Właściciele samochodów z certyfikatem Euro 4 muszą zmienić wyposażenie samochodu w taki sposób, żeby uzyskać certyfikat Euro 5. W tym celu należy przejść badania specjalnej komisji, która zmierzy emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Zgodnie z Regulaminem Technicznym nr 609 o bezpieczeństwie samochodowych gazów wydechowych, który został uchwalony 12.10.2005 roku, i obowiązuje od 20 maja 2006 roku, import i produkcja samochodów na terenie FR ma odbywać się zgodnie z normą Euro 5. W obecnej chwili mechanizm sporządzenia i uzyskania certyfikatu Euro 5 nie jest uchwalony ani uregulowany przez prawo. Jednak istotne zmiany w tej procedurze nie są planowane.

< Poprzedni