Certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność, pismo odmowne i zezwolenie Państwowej Komisji ds. Częstotliwości Radiowych

Certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność, pismo odmowne i zezwolenie Państwowej Komisji ds. Częstotliwości Radiowych

Certyfikat w systemie MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI (ros. МИНСВЯЗЬ) (lub certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność (ros. ССС)). Potwierdza on, że sprzęt odpowiada wymaganiom technicznym ustanowionym przez Ministerstwo Łączności Rosji.

Występowanie tego certyfikatu oznacza, że produkt został przetestowany pod względem bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (tzn., że nie tworzy zakłóceń większych niż podana wartość).

Wykaz dokumentów niezbędnych dla wystawienia certyfikatu w systemie Łączność:

· wzorzec dla przeprowadzenia badań lub protokół od producenta zgodnie z dyrektywą EN 300328

· notarialne poświadczony wypis z Jednolitego państwowego rejestru osób prawnych (ros. ЕГРЮЛ)

· notarialne poświadczona kopia rozporządzenia o powołaniu dyrektora

· pełnomocnictwo od firmy wnioskodawcy dla naszej firmy poświadczone pieczęcią i podpisem kierownika organizacji wnioskodawcy

· podanie poświadczone pieczęcią i podpisem kierownika organizacji wnioskodawcy

· charakterystyki techniczne i opis poświadczony pieczęcią i podpisem kierownika organizacji wnioskodawcy.

Termin wystawienia certyfikatu w systemie Łączność od 10 do 35 dni.

· Ocena produkcji przez biegłego

Ocena produkcji przez biegłego to wniosek ekspertów o określonym wskaźniku produkcji lub jej właściwościach.

Najbardziej niezbędne w zakresie certyfikacji są oceny biegłych w sprawie wartości umownej oraz/lub rynkowej, jak również potwierdzenie roku produkcji towarów (wniosek o tym, że towary są używane).

Prawo do wystawienia podobnych wniosków przysługuje organom akredytowanym, zarejestrowanym przez rzeczoznawcę w zakresie dokonania oceny oraz Izbom Handlowo-Przemysłowym Federacji Rosyjskiej.

Należy zaznaczyć, że w toku sporządzenia wyjaśnienia od WNIIS/KCSM dla używanej produkcji są uwzględniane tylko wnioski Izb Handlowo-Przemysłowych (ros. ТПП).

W gestii biegłego leży ocena konkretnej produkcji (lub kilku rodzajów produkcji), przy tym każdy rodzaj produkcji ma być ściśle określony (ma być podany model, marka, artykuł, rok produkcji, numer seryjny itd.). W większości przypadków termin sporządzenia takich ekspertyz nie przekracza 5 dni roboczych.

Oprócz wymienionych ocen istnieją następujące kierunki działalności w zakresie oceny:

· ocena urządzeń;

· potwierdzenie jakości produkcji;

· ocena ilości, kompletności, opakowania i oznakowania towarów przygotowanych do wysłania oraz inne ekspertyzy.< Poprzedni