Certyfikat/deklaracja zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Certyfikat/deklaracja zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Procedura potwierdzenia zgodności produktów z wymaganiami Regulaminu Technicznego przewiduje sporządzenie następujących dokumentów:

· Certyfikatu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który jest oficjalnym potwierdzeniem zgodności produkcji z obowiązującymi normami, określonymi w przepisach Regulaminu Technicznego o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego nr 123-ФЗ z dnia 22 lipca 2008 r. (wszedł w życie 01 maja 2009 r.).

· Deklaracji bezpieczeństwa przeciwpożarowego sporządzonej przez wnioskodawcę we własnym zakresie z obowiązkową rejestracją w akredytowanych jednostkach ds. certyfikacji produkcji. Deklaracja przeciwpożarowa może być złożona przez osobę prawną lub fizyczną, która jest podmiotem FR występującym jako przedstawiciel zagranicznej firmy dokonującej transakcji w zakresie sprzedaży na terenie Rosji.

 !!! Uwaga

Przy rejestracji deklaracji przeciwpożarowej dla substancji i materiałów budowlanych istnieje szereg ograniczeń ich wykorzystania. Zabronione jest stosowanie tej produkcji w następujących dziedzinach:

· w pracach wykończeniowych przy budowie dróg ewakuacyjnych z budowli lub do stref bezpieczeństwa;

· dla wyposażenia przestrzeni metra i linii kolejowych z taborem ruchomym.

Żeby otrzymać dokument Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego należy skontaktować się z naszymi specjalistami. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji i obliczenia wartości usługi prosimy wypełnić Formularz zamówienia wstępnego.

Informacje dodatkowe:

Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia certyfikatu przeciwpożarowego


< Poprzedni