Deklaracja Unii Celnej

Deklaracja Unii Celnej

Osobliwości deklarowania zgodności w ramach Unii Celnej

Deklaracja zgodności z wymaganiami Unii Celnej (razem z certyfikatem) jest dokumentem o mocy prawnej zaświadczającym zgodność wprowadzanej do obrotu produkcji z wymaganiami aktów normatywnych Unii Celnej i z normami krajowymi i międzypaństwowymi.

Wnioskodawca samodzielnie wybiera formę potwierdzenia – krajową (tzn. w Systemie GOST R) lub międzynarodową (tzn. deklarację zgodności wg Jednolitego formularza).

Złożyć wniosek o rejestrację deklaracji zgodności w ramach Unii Celnej może uczestnik handlu zagranicznego produkujący towary na terenie Unii Celnej. Jeżeli producent znajduje się poza terenem Unii Celnej, to zamiast deklaracji zgodności wystawiany jest certyfikat zgodności Unii Celnej.

Warunki deklaracji w ramach UC

Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 7 kwietnia 2011 r. nr 620 został zatwierdzony Jednolity wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach Unii Celnej z wystawieniem jednolitych dokumentów. Produkcja oznaczona w tym wykazie cyframi “2” i ”3” podlega deklarowaniu i dopuszcza się do obrotu na jednolitym obszarze celnym Unii Celnej tylko pod warunkiem przedstawienia deklaracji zgodności Unii Celnej na terenie dowolnego z państw członkowskich.

Przy wykorzystaniu Jednolitego wykazu należy kierować się nazwami produkcji i kodami Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego Unii Celnej. Jednolity wykaz obowiązuje do chwili, kiedy w stosunku do konkretnego rodzaju produkcji zostanie przyjęty jednolity regulamin techniczny Unii Celnej – w tym przypadku produkcja zostanie automatycznie skreślona z Jednolitego wykazu. Jednak te regulaminy techniczne zaczną się uprawomocniać dopiero od 01.01.2011 roku.

Po uprawomocnieniu się Regulaminów Technicznych Unii Celnej produkcja znajdująca się w obecnej chwili w Jednolitym wykazie Unii Celnej wejdzie do strefy regulowanej odpowiednim regulaminem technicznym. W razie wyboru krajowej formy potwierdzenia zgodności należy kierować się obowiązującymi na terenie kraju aktami normatywnymi, wykazami i Regulaminami Technicznymi.

Strateg Overseas świadczy usługi zgłaszającym

Firma Strateg Overseas przystąpiła do świadczenia pomocy w zakresie sporządzenia jednolitych dokumentów zgodności na formularzach Unii Celnej w tej chwili, gdy zostały one wprowadzone do obrotu na terenie Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Te deklaracje zgodności obowiązują na całym terytorium wspólnej przestrzeni gospodarczej Unii Celnej.

Jeżeli Państwa produkcja nie podlega potwierdzeniu zgodności w ramach Unii Celnej, to mogą Państwo złożyć podanie o rejestrację deklaracji w systemie krajowego potwierdzenia zgodności.

Wykwalifikowany personel Strateg Overseas jest nastawiony na świadczenie profesjonalnych usług w zakresie załatwienia certyfikatów i rejestracji deklaracji zgodności tak w ramach Unii Celnej, jak w ramach krajowego systemu potwierdzenia zgodności.< Poprzedni