Deklaracja zgodności w systemie GOST R

Deklaracja zgodności w systemie GOST R

Deklaracja zgodności – to dokument urzędowy zarejestrowany przez akredytowany organ ds. certyfikacji, zaświadczający zgodność jakości dostarczanej produkcji z obowiązującymi normami.

Różnice między dokumentami certyfikacji

Deklaracja zgodności jest alternatywą dla obowiązkowej certyfikacji, przy tym różnice polegają tylko na sporządzeniu dokumentów. Deklaracja zgodności jest sporządzana przez wnioskodawcę (sprzedawcę, producenta) i rejestrowana przez akredytowany organ ds. certyfikacji. Deklaracje zgodności są wystawiane na okres od 1 roku do 5 lat.

Tryb rejestracji deklaracji zgodności i sporządzenia obowiązkowego certyfikatu jest regulowany przez odpowiednie akty normatywne FR, a mianowicie przez Postanowienie Gosstandartu FR z dnia 30 lipca 2002 r. nr 64 w brzmieniu z dnia 08.02.2006 r., które przewiduje podział:

· nomenklatury produkcji podlegającej obowiązkowemu deklarowaniu;

· nomenklatury produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji ;

Rejestracja deklaracji zgodności

Zgodnie z przepisami art. 24 Ustawy Federalnej „O regulacjach technicznych” w ramach deklarowania zgodności z dnia 27.12.2002 nr 184-ФЗ deklaracja zgodności może być wystawiona na bezpośredniego importera i firmę-producenta.

Zagraniczna firma-producent nie może złożyć deklaracji zgodności. W tym przypadku jest wystawiany dobrowolny certyfikat produktu, lecz jest on tylko potwierdzeniem jakości i nie jest pozwoleniem wwozu i dalszej sprzedaży towaru na terenie FR.

Żeby otrzymać dokument Deklaracja zgodności na produkcję należy skontaktować się z naszymi specjalistami. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji i obliczenia wartości usługi prosimy wypełnić Formularz zamówienia wstępnego.

W celu deklarowania zgodności jako wnioskodawcy mogą występować:

· osoby prawne lub fizyczne, przedsiębiorcy indywidualni, zarejestrowani na terytorium FR;

· producenci towarów zarejestrowani na terytorium FR lub ich sprzedawcy;

· rosyjscy przedstawiciele zagranicznych firm, którym przysługują odpowiednie upoważnienia, działające na podstawie zobowiązań umownych, odpowiedzialni za zgodność dostarczanej produkcji z wymaganiami regulaminu technicznego określonego przez normy prawne FR.

Są dwa rodzaje wystawienia deklaracji zgodności:

· Na umowę – w deklaracji zgodności jest podany numer umowy, na której podstawie jest wwożona produkcja;

· Na producenta – deklaracja zgodności jest wystawiana na producenta, a rosyjska firma, która reprezentuje interesy producenta na terytorium FR, jest podana jako osoba upoważniona.

Deklaracja zgodności obowiązuje na całym terytorium FR.

Baza normatywna

Rejestracja deklaracji zgodności odbywa się na podstawie norm i wymagań bazy prawnej FR, jak również dodatków i uzupełnień do obowiązujących aktów. Podstawowe z nich to:

Postanowienie Rządu FR nr 982 z dnia 01.12.2009.
Wykaz produkcji, która podlega obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w toku odprawy celnej z dnia 15.02.2010 r.

Ustawa Federalna „O regulacjach technicznych” nr 184-ФЗ z dnia 27.12.2002 r.

W razie wdrożenia nowych normatywów i zmiany Regulaminów Technicznych deklaracja zgodności produkcji ma być wystawiona ponownie.< Poprzedni