Wniosek niezależnego badania identyfikacyjnego towaru (technologii) dla celów kontroli eksportu (w sprawie podwójnego zastosowania)

Wniosek niezależnego badania identyfikacyjnego towaru (technologii) dla celów kontroli eksportu (w sprawie podwójnego zastosowania)

Badanie dla celów kontroli eksportu, bardziej znane jako badanie w sprawie podwójnego zastosowania jest z reguły przeprowadzane przy eksporcie towarów z terytorium FR. To badanie jest potrzebne dla potwierdzenia, że dana produkcja nie może być stosowana jako broń, sprzęt kryptograficzny, nie zawiera informacji o tajemnicy państwowej oraz w podobnych przypadkach. W niektórych wypadkach badanie w sprawie podwójnego zastosowania może być przeprowadzone także przy imporcie towarów.

Описание: http://strateg.su/templates/strateg/images/leftmenu_mar.gif Wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania dla celów kontroli eksportu:

· dowód rejestracji wnioskodawcy w Jednolitym państwowym rejestrze osób prawnych lub Jednolitym państwowym rejestrze przedsiębiorców indywidualnych (odpowiednio dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych)

· dowód rejestracji podatkowej wnioskodawcy (dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych)

· pełny techniczny opis produkcji

· umowa dostawy

· faktura/specyfikacja do umowy

· list gwarancyjny od organizacji wnioskodawcy

Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone pieczęcią i podpisem kierownika organizacji wnioskodawcy.< Poprzedni