Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС)

Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС)

Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС): komu jest potrzebny, po co, gdzie można go wyrobić?

Zgodnie z ostatnim sondażem Wszechrosyjskiego centrum badania opinii publicznej (ros. ВЦИОМ) prawie połowa obywateli Rosji posiada obecnie środki transportu. Druga połowa w ten lub inny sposób jest pasażerami lub korzysta z usług przewozu ładunków. Zagadnienia bezpieczeństwa pojazdów niewątpliwie są ważne dla wszystkich. Tym bardziej, że chodzi o samochody używane.

Od 1 lipca 2011 roku placówki celne wymagają Certyfikatu Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego od wszystkich właścicieli używanych pojazdów.

Kogo to dotyczy: „podmioty i przedmioty” Certyfikatu Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego

Zaczniemy od tego, że posiadanie świadectwa BKTS (bezpieczeństwa konstrukcji pojazdu kołowego) jest uwarunkowane wymaganiami Regulaminu Technicznego „O bezpieczeństwie pojazdów kołowych” zatwierdzonego 10 września 2009 roku Postanowieniem Rządu FR nr 720.

Uzyskanie tego dokumentu jest konieczne dla właścicieli pojazdów używanych przy wwozie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W obecnej chwili świadectwo BKTS jest wystawiane dla pojazdów wykorzystywanych dla przewozu pasażerów, przewozu ładunków i przyczep zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zgodnie z kategoriami (М2, М3, N2, N3, О, L, M1 oraz N1):

• transport pasażerski przewidziany dla 8 i większej liczby miejsc siedzących (z wyjątkiem siedzenia kierowcy), którego masa nie przekracza 5 ton (kategoria M2);

• transport pasażerski z liczbą miejsc siedzących większą niż 8 (z wyjątkiem siedzenia kierowcy), którego masa przekracza 5 ton (kategoria M3);

• pojazdy dla przewozu ładunków z technicznie dopuszczalną maksymalną masą 3,5-12 ton (kategoria N2);

• transport dla przewozu ładunków, którego masa przekracza 12 ton (kategoria N3);

• przyczepy i naczepy do samochodów (osobowych, ciężarowych) i motocykli, kwadracykli, a także motorowerów (kategoria O).

• pojazdy motorowe (kategoria L);

• transport pasażerski z liczbą miejsc siedzących poniżej 8, z wyjątkiem siedzenia kierowcy (kategoria M1);

• dla przewozu ładunków, jeżeli technicznie dopuszczalna maksymalna masa transportu nie przekracza 3,5 ton (kategoria N1).

Na posterunkach celnych ten dokument będzie wymagany jako obowiązkowy nie tylko od właścicieli używanych samochodów ciężarowych, lecz również dla wszystkich pojazdów używanych.

Tryb i procedura wystawiania świadectwa BKTS

Pakiet dokumentów i terminy wystawiania świadectwa BKTS są określane zgodnie z Regulaminem Technicznym o bezpieczeństwie kołowych środków transportowych z dnia 10.09.2009 roku, więc wnioskodawca ma przedstawić specjalistom Strateg Overseas następujące dokumenty:

1) podanie o przeprowadzenie oceny pojazdu i określenie jego zgodności z wymaganiami Regulaminu Technicznego „O bezpieczeństwie pojazdów kołowych”;

2) certyfikat ekologiczny zgodności pojazdu (kopia);

3) paszport wnioskodawcy lub świadectwo rejestracji państwowej i numer identyfikacyjny (kopia);

4) dokument potwierdzający prawo własności lub użytkowania pojazdu (kopia);

5) opis pojazdu zgodnie z formularzem z Załącznika nr 15 do Regulaminu Technicznego z dnia 10.09.2009 r.;

6) paszport pojazdu lub jego równoważnik (kopia).

Z powyższej listy dokumentów należy bardziej szczegółowo omówić certyfikat ekologiczny. Chodzi o standardowy dokument, który określa dopuszczalne wskaźniki w gazach wydechowych substancji i gazów odpadowych. Certyfikat ekologiczny będzie potrzebny właścicielowi samochodu w toku odprawy celnej i wwozu pojazdu do Rosji, w tym z krajów Unii Celnej (Białorusi i Kazachstanu).

Przytoczone poniżej dane o gazach wydechowych pojazdu zgodnie z normami określonymi dla szeregu krajów-producentów samochodów pomogą właścicielom samochodów zrozumieć, jakie normy ekologiczne Euro obowiązują dla pojazdu:

Klasa

Europa

USA

Korea

Japonia

Chiny

Euro 1

1992 rok

1995 rok

2000 rok

1997 rok

2003 rok

Euro 2

1995 rok

1996 rok

2002 rok

1998 rok

2004 rok

Euro 3

1999 rok

2001 rok

2003 rok

2005 rok

2008 rok

Euro 4

2005 rok

2004 rok

2006 rok

2011 rok

-

Euro 5

2009 rok

-

-

-

-

Oczywiste jest, iż laik będzie miał trudności ze zorientowaniem się w podanych informacjach. Tym bardziej, że oprócz świadectwa BKTS właściciele używanych pojazdów nadal muszą wyrobić certyfikat zgodności.

W celu optymalizacji dość kosztownej tak pod względem czasu, jak również środków finansowych procedury otrzymania zezwoleń, właścicielom pojazdów lepiej od razu zasięgnąć pomocy doświadczonych specjalistów w zakresie certyfikacji. Właśnie takimi fachowcami są specjaliści Strateg Overseas, którzy zawsze potrafią sprawnie zapewnić swoim Klientom wszystko niezbędne dla sporządzenia świadectwa BKTS – od aktualnej informacji do wykwalifikowanych usług!< Poprzedni