Aktualności

11:45 13/10/14

Regulamin techniczny Unii Celnej "O bezpieczeństwie środków transportu" (RT UC 018/2011)

1 stycznia 2015 roku wstąpi w życie regulamin techniczny Unii Celnej "O bezpieczeństwie środków transportu" (RT UC 018/2011), zatwierdzony Decyzją Komisji Unii Celnej z 9 grudnia 2011 roku №877.

Obecnie w regulaminie technicznym  zawarte są wymagania stawiane środkom transportu dotyczące aktywnego, biernego i ekologicznego bezpieczeństwa. Przewidziany jest także podział środków transportu na klasy ekologiczne.

Zgodnie z nowymi zasadami  zabroniony jest wwóz na terytorium państw-członków Unii Celnej środków transportu z prawostronnym układem kierowniczym.
Nowym regulaminem techniczny rządzi  szereg wymagań i procedur,  zgodnie z którymi środki transportu i ich składniki zostają dopuszczane do obiegu na rynku. Przy tym dokumentami certyfikacyjnymi dla seryjnych środków transportu są  orzeczenia typu środka transportu, dla podwozia - orzeczenia typu podwozia.


Powrót do listy