Usługi


Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (certyfikacja EAC)
Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Unii Celnej (certyfikacja EAC)

 
Certyfikat zgodności Unii Celnej
Certyfikat zgodności Unii Celnej

 
Deklaracja Unii Celnej
Deklaracja Unii Celnej

 
Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Federacji Rosyjskiej
Certyfikat/Deklaracja zgodności z wymaganiami Regulaminów Technicznych Federacji Rosyjskiej

 
Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R
Certyfikat zgodności produkcji w systemie GOST R

 
Deklaracja zgodności w systemie GOST R
Deklaracja zgodności w systemie GOST R

 
Certyfikat/deklaracja zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Certyfikat/deklaracja zgodności z wymaganiami regulaminu technicznego o wymaganiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 
Certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych dotyczących emisji przez pojazdy mechaniczne dopuszczone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających) (Euro 4, Euro 5)
Certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych dotyczących emisji przez pojazdy mechaniczne dopuszczone do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej substancji szkodliwych (zanieczyszczających) (Euro 4, Euro 5)

 
Świadectwo rejestracji państwowej
Świadectwo rejestracji państwowej

 
Pismo odmowne
Pismo odmowne

 
Wniosek o zawartości substancji niszczących warstwę ozonową w produkcji
Wniosek o zawartości substancji niszczących warstwę ozonową w produkcji

 
Certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność, pismo odmowne i zezwolenie Państwowej Komisji ds. Częstotliwości Radiowych
Certyfikat zgodności w systemie certyfikacji Łączność, pismo odmowne i zezwolenie Państwowej Komisji ds. Częstotliwości Radiowych

 
Wniosek niezależnego badania identyfikacyjnego towaru (technologii) dla celów kontroli eksportu (w sprawie podwójnego zastosowania)
Wniosek niezależnego badania identyfikacyjnego towaru (technologii) dla celów kontroli eksportu (w sprawie podwójnego zastosowania)

 
Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС)
Certyfikat Bezpieczeństwa Konstrukcji Pojazdu Kołowego (ros. БКТС)

 
Notyfikacja FSB
Notyfikacja FSB

 
Certyfikat ISO 9001 – Certyfikat ISO, wydany na terenie kraju, nie jest międzynarodowy. Jest on wystawiony zgodnie z normą GOST R i obowiązuje tylko w Rosji.
Certyfikat ISO 9001 – Certyfikat ISO, wydany na terenie kraju, nie jest międzynarodowy. Jest on wystawiony zgodnie z normą GOST R i obowiązuje tylko w Rosji.

 
Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS)
Opracowanie kart charakterystyk dołączanych do produkcji chemicznej w trakcie eksportu ((М)SDS)

 
Świadectwo rejestracji
Świadectwo rejestracji