Aktualności

11:56 12/01/15

Urządzenia działające w strefie zagrożonej wybuchem

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI 012/2011

Jeżeli jesteście Państwo otwarci na nowy rynek oraz zainteresowani dystrybucją swoich towarów na terytorium od razu kilku Państw: Federacja Rosyjska, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan, - to warto zacząć od potwierdzenia zgodności z Regulaminem Technicznym obowiązującym na terytorium wyżej wymienionych krajów. Uzyskanie takiego certyfikatu jest możliwe, powiem nawet więcej jest niezbędne.

Warto też wiedzieć jakie urządzenia podlegają pod Regulamin Techniczny 012:

PODLEGAJĄ

NIE PODLEGAJĄ

Urządzenia elektryczne, w tym ich Ex-części, nieelektryczne urządzenia do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Identyfikatorem tego że produkcja podlega pod Regulamin Techniczny 012 jest obecność komponentów ochrony przeciwwybuchowej.

!!!WAŻNE: Jeżeli posiadacie Państwo Certyfikat ATEX oznacza to że produkcja podlega pod Regulamin Techniczny 012/2011

wyroby medyczne

sprzęt, w którym podczas eksploatacji niebezpieczeństwo wybuchu powstaje tylko ze względu na obecność substancji wybuchowych i niestabilnych związków chemicznych

urządzenia dla użytku domowego oraz nieprzemysłowego zastosowania

środki ochrony indywidualnej

pojazdy służb publicznych

Jak wygląda procedura Certyfikacji: 

4.png

Jakie dokumenty potrzebne są dla wyceny:

1. Opis techniczny (w języku rosyjskim), który powinien zawierać: zakres zastosowania, charakterystykę produktu, parametry techniczne;

2. Instrukcja eksploatacji (w języku rosyjskim);

3. Kod taryfy celnej (Код ТН ВЭД );

4. Certyfikat ATEX, który powinien zawierać markowanie (wzór poniżej):

Безымянный.png

WAŻNE! W celu wyrobienia Certyfikatu Zgodności trzeba przysłać znacznie większy pakiet dokumentów, natomiast na wstępnym etapie dla wyceny trzeba podesłać powyższą informację. Listę wszystkich dokumentów niezbędnych dla wyrobienia Certyfikatu Zgodności otrzymacie Państwo bezpośrednio od naszego pracownika.

Najczęściej zadawane pytania: 

1. Jaki dokument trzeba wyrobić na naszą produkcję?

W przypadku Regulaminu Technicznego 012/2011 o bezpieczeństwie urządzeń działających w strefie zagrożonej wybuchem, produkcja zawsze podlega potwierdzeniu zgodności w formie CERTYFIKACJI.

2. Czy całość naszej produkcji można wpisać do jednego Certyfikatu?

Produkcja zazwyczaj jest łączona w grupy, na postawie informacji którą Państwo przysyłacie w celu przygotowania wyceny, ekspert może stwierdzić ile będzie Certyfikatów a także ile będzie protokołów badań. Całość tej informacji składa się na cenę końcową Certyfikacji.

3. Na jaki maksymalny okres można wyrobić Certyfikat?

Warto zacząć od tego że Certyfikaty można wyrobić PARTIĘ oraz na produkcję SERYJNĄ. W przypadku partii to jest opcja jednorazowego wwozu. W przypadku produkcji seryjnej, Certyfikat można wyrobić minimalnie na 1 rok, maksymalnie na 5 lat. W przypadku wyrobienia Certyfikatu Zgodności na okres dłuższy niż 1 rok, niezbędne jest przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej (po upływie każdego roku).

4. Co to jest kontrola inspekcyjna?

Można to nazwać podtrzymaniem ważności Certyfikatu Zgodności. J eżeli Certyfikat Zgodności będzie wyrobiony na termin powyżej jednego roku, po upływie każdego roku jest niezbędne przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej w celu dalszego posługiwania się Certyfikatem. Przeprowadzenie takiej kontroli jest dodatkowo płatne. Kontrola jest  2.png przeprowadzana raz do roku.

5. Jaki jest czas wyrobienia Certyfikatu?

Najważniejszym jest przedstawienie pełnego kompletu dokumentów, zgodnie z wszystkimi wymogami Regulaminu Technicznego. Od momentu przedstawienia wszystkich dokumentów – około 30 dni roboczych.

6. Certyfikat upoważnia do oznakowania produktów znakiem    

Certyfikat upoważnia do oznakowania produktów znakiem

PODSUMOWANIE: 

3.png

Powrót do listy