Aktualności

10:29 17/06/16

Urządzenia pracujące pod nadmiernym ciśnieniem

Jeżeli jesteście Państwo otwarci na nowy rynek oraz zainteresowani  dystrybucją swoich towarów na terytorium od razu kilku Państw: Federacja Rosyjska, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan, - to warto zacząć od potwierdzenia zgodności z Regulaminem Technicznym obowiązującym na terytorium wyżej wymienionych krajów. Uzyskanie takiego certyfikatu jest możliwe, powiem nawet więcej jest niezbędne.

Warto też wiedzieć jakie produkty podlegają pod Regulamin Techniczny 032:

PODLEGAJĄ

NIE PODLEGAJĄ

Wszystkie urządzenia, które zgodnie z tym regulaminem pracują w strefach o nadmiernym ciśnieniu. Mogą to być przykładowo – zbiorniki dla gazów, pary, wymienniki ciepła, rurociągi, kotły.

 

sieci gazowe

urządzenia energetyki atomowej

urządzenia wykorzystywane na morskich i rzecznych statkach i innych jednostkach pływających

zbiorniki do wykorzystywania w samolotach

urządzenia obronne


Jak wygląda procedura Certyfikacji:

1.png

Jakie informacje potrzebne są dla wyceny:

1.      Nazwa produktu;

2.     Kod taryfy celnej;

3.     Dane techniczne (czynnik roboczy (ciecz, gaz, płyn), grupa środowiska pracy (1 - składające się z łatwopalnych, utleniających,  wybuchowych, toksycznych gazów, płynów i oparów w stanie jednofazowym, a także ich mieszanin.; 2 - wszystkie inne), nominalna średnica, maksymalne ciśnienie robocze).     

 Jakie dokumenty potrzebne są do wyrobienia certyfikatu

1.       Dokumenty rejestracyjne firmy- klienta z Unii Celnej;

2.      Kontakt między producentem a klientem na wyrobienie certyfikatu;

3.      Paszport techniczny urządzenia w języku rosyjskim;

4.      Instrukcja obsługi w języku rosyjskim;

5.      Rysunki techniczne;

6.      Dokument uzasadnienie bezpieczeństwa (ewentualnie pomagamy w wyrobieniu);

7.      Świadectwa uprawnień spawaczy i personelu;

8.     Badania wytrzymałościowe urządzenia;

9.      Protokoły badań producenckich;

10.  Certyfikaty na materiały użyte przy produkcji;

11.   Informacja według jakich norm są produkowane urządzenia i o procesie technologicznym ( dane o użytych materiałach, półfabrykatach, komponentach, materiałach spawalniczych, o sposobach i parametrach spawania i obróbki cieplnej, metodach i rezultatach kontroli nieniszczącej urządzenia.)


Najczęściej zadawane pytania:

1.      Jaki dokument trzeba wyrobić na naszą produkcję?

W przypadku Regulaminu Technicznego 032/2013 o bezpieczeństwie urządzeń pracujących pod nadmiernym ciśnieniem, produkcja  podlega potwierdzeniu zgodności w formie CERTYFIKACJI, lub DEKLAROWANIA. Ekspert określa jaki dokument trzeba wyrobić na podstawie informacji otrzymanych od klienta.

 2.     Na jaki maksymalny okres można wyrobić Certyfikat?

Warto zacząć od tego że Deklaracje i Certyfikaty  można wyrobić PARTIĘ oraz na produkcję SERYJNĄ. W przypadku partii to jest opcja jednorazowego wwozu. W przypadku produkcji seryjnej, Deklarację, lub Certyfikat można wyrobić minimalnie na 1 rok, maksymalnie na 5 lat.  W przypadku wyrobienia Certyfikatu Zgodności na okres dłuższy niż 1 rok, niezbędne jest przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej (po upływie każdego roku).

 3.     Co to jest kontrola inspekcyjna?

Można to nazwać podtrzymaniem ważności Certyfikatu Zgodności. Jeżeli Certyfikat Zgodności będzie wyrobiony na termin powyżej jednego roku, po upływie każdego roku jest niezbędne przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej w celu dalszego posługiwania się Certyfikatem. Przeprowadzenie takiej kontroli jest dodatkowo płatne. Kontrola jest przeprowadzana raz do roku.

 4.     Jaki jest okres oczekiwania na Deklarację, lub Certyfikat?

Najważniejsze jest przysłanie pełnego kompletu dokumentów, zgodnie z wszystkimi wymogami Regulaminu Technicznego. Od momentu przysłania wszystkich dokumentów – około 1-2 dni roboczych (dla certyfikatu) i około 30 dni (dla deklaracji).

 5.  Jakie oznakowanie mamy nanosić na naszą produkcję?

Certyfikat upoważnia do oznakowania produktów znakiem   2.png


Przy deklarowaniu, lub certyfikacji zgodności z regulaminami technicznymi Unii Celnej wnioskodawcą musi być osoba prawna lub przedsiębiorca, zarejestrowany na terytorium Unii Celnej i wypełniający funkcję zagranicznego producenta na podstawie kontraktu z nim odnośnie pełnienia funkcji zagranicznego producenta dla przeprowadzenia procedury potwierdzenia zgodności z regulaminami technicznymi Unii Celnej.    


PODSUMOWANIE:

2.png


Powrót do listy