Aktualności

9:44 20/06/16

Badania i certyfikacja oświetlenia

Jeżeli jesteście Państwo otwarci na nowy rynek oraz zainteresowani dystrybucją swoich towarów na terytorium od razu kilku Państw: Federacja Rosyjska, Kazachstan, Białoruś, Armenia, Kirgistan, - to warto zacząć od potwierdzenia zgodności z Regulaminem Technicznym obowiązującym na terytorium wyżej wymienionych krajów. Uzyskanie takiego certyfikatu/deklaracji jest możliwe, powiem nawet więcej jest niezbędne.

Warto też wiedzieć jakie urządzenia podlegają pod Regulamin Techniczny 004 „bezpieczeństwo urządzeń niskowoltowych” oraz 020 „elektromagnetyczna kompatybilność”:

WAŻNE! Część produktów podlega potwierdzeniu zgodności w formie Certyfikacji oraz część w formie Deklarowania. Podział jest określony zgodnie z Regulaminem Technicznym.

PODLEGAJĄ СERTYFIKACJI

PODLEGAJĄ DEKLAROWANIU

Oświetlenie dla użytku domowego

Oświetlenie dla użytku przemysłowego

Jak wygląda procedura Certyfikacji/Deklarowania:

schemat.png

Jakie dokumenty potrzebne są dla wyceny:

1.      Katalog produkcji (w języku rosyjskim), który powinien zawierać wszystkie serię oraz modele oświetlenia.

2.      Instrukcja eksploatacji (w języku rosyjskim);

3.      Informacja odnośnie rodzaju lamp: stacjonarne lub przenośne.

4.      Rodzaj żarówki: halogenowa, LED lub inny rodzaj.

5.      Kod taryfy celnej (Код ТН ВЭД);

WAŻNE! W celu wyrobienia Certyfikatu Zgodności trzeba przysłać większy pakiet dokumentów, natomiast na wstępnym etapie dla wyceny trzeba podesłać powyższą informację. Listę wszystkich dokumentów niezbędnych dla wyrobienia Certyfikatu Zgodności otrzymacie Państwo bezpośrednio od naszego pracownika. 

Najczęściej zadawane pytania:


1.      Jaki dokument trzeba wyrobić na naszą produkcję?

Część produktów podlega potwierdzeniu zgodności w formie Certyfikacji oraz część w formie Deklarowania. Podział jest określony zgodnie z Regulaminem Technicznym. Po otrzymaniu dokumentów dla wyceny nasz pracownik udzieli informacji odnośnie rodzaju niezbędnego dokumentu.

 

2.      Czy całość naszej produkcji można wpisać do jednego Certyfikatu/Deklaracji?

Produkcja zazwyczaj jest łączona w grupy, na postawie informacji którą Państwo przysyłacie w celu przygotowania wyceny, ekspert może stwierdzić ile będzie Certyfikatów a także ile będzie protokołów badań. Całość tej informacji składa się na cenę końcową Certyfikacji.

 

3.      Na jaki maksymalny okres można wyrobić Certyfikat/Deklarację?

Warto zacząć od tego że Certyfikaty/Deklarację można wyrobić PARTIĘ oraz na produkcję SERYJNĄ. W przypadku partii to jest opcja jednorazowego wwozu. W przypadku produkcji seryjnej, Certyfikat można wyrobić minimalnie na 1 rok, maksymalnie na 5 lat. W przypadku wyrobienia Certyfikatu Zgodności na okres dłuższy niż 1 rok, niezbędne jest przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej (po upływie każdego roku). W przypadku Deklarowania kontrola inspekcyjna nie jest potrzebna.

 

4.      Co to jest kontrola inspekcyjna?

Można to nazwać podtrzymaniem ważności Certyfikatu Zgodności. Jeżeli Certyfikat Zgodności będzie wyrobiony na termin powyżej jednego roku, po upływie każdego roku jest niezbędne przeprowadzenie kontroli inspekcyjnej w celu dalszego posługiwania się Certyfikatem. Przeprowadzenie takiej kontroli jest dodatkowo płatne. Kontrola jest przeprowadzana raz do roku.

 

5.      Jaki jest czas wyrobienia Certyfikatu/Deklaracji?

Najważniejszym jest przedstawienie pełnego kompletu dokumentów, zgodnie z wszystkimi wymogami Regulaminu Technicznego. Od momentu przedstawienia wszystkich dokumentów – około 3 tygodni. W przypadku Deklaracji 1-3 dni roboczych.

 

6.      Jakie oznakowanie mamy nanosić na naszą produkcję?

Certyfikat upoważnia do oznakowania produktów znakiem 2.png


PODSUMOWANIE:

PODSUMOWANIE.pngPowrót do listy