AFNOR (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne)

AFNOR (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne) jest jedną z czołowych instytucji na świecie, która zajmuje się standaryzacją i certyfikacją, wykazując profesjonalizm i kompetencję, które cieszą się uznaniem tak we Francji, jak również na całym świecie. AFNOR Certification i AFNOR Groupe – to oddziały grupy, które prowadzą działalność w zakresie oceny i certyfikacji we Francji i na całym świecie.

Strona internetowa: http://www.afnor.ru

<Poprzednia