Laboratorium badawcze „IPAK”

Autonomiczna organizacja niedochodowa "Moskiewski Obwodowy Międzybranżowy Ośrodek Badań i Prób" (ros. AНО „МОМЦИИ”) – to stowarzyszenie zawodowe grupy laboratoriów badawczych, które przeprowadzają precyzyjne badania dowolnych produktów w celu sprawdzenia ich jakości i potwierdzenie zgodności ze wszystkimi wymogami ustawowymi.


Od chwili swojego założenia w 2003 r. i do naszych czasów w ANO „MOMCII” ukształtował się fachowy zespół, który dysponuje technologicznie zaawansowanym nowoczesnym sprzętem. Dzięki tak szerokim możliwościom biegli mogą szybko i na wysokim poziomie przeprowadzać badania próbek oferowanychpowierzonych produktów.

Strona internetowa: http://momcii.ru/labs/il-ipak/

< Poprzednia