Rosyjsko-Niemiecka Izba Handlu Zagranicznego

W warunkach współczesnego rynku świadczone przez Izbę usługi są dość aktualne. Są to, między innymi badanie rynku, dobór firm-partnerów dla przedstawicielstw niemieckich firm, wsparcie w zorganizowaniu biznesu, poszukiwanie personelu, w tym ofert pracy w niemieckich firmach dla rosyjskich obywateli, zorganizowanie i przeprowadzenie kursów doskonalenia zawodowego

Strona internetowa: www.russland.ahk.de

<Poprzednia