ОАО „Arzamaskie zakłady budowy maszyn”

Służba Metrologiczna AMZ uzyskała atestat akredytacji. Dokument ten daje pracownikom możliwość samodzielnego przeprowadzania różnorodnych badań.

Poprzedni dokument pozwalał na przeprowadzanie badań tylko dla potrzeb przedsiębiorstwa, obecnie metrolodzy AMZ mają prawo świadczyć podobne usługi i innym organizacjom. Ponowny proces akredytacji będzie niezbędne dopiero za cztery, pięć lat (dla porównania – poprzednia atestacja była wydana na trzy lata).

Strona internetowa: http://www.amz.ru

<Poprzednia